Ongediertebestrijding bij tuinders en agrariërs

Ongedierteproblemen oplossen in de agrarische wereld vereist speciale kennis, ervaring, technieken en gereedschap.

Door onze gedegen kennis en ervaring op dit gebied, is Vink ongediertepreventie de juiste partner op dit gebied.

Aangezien u in de agrarische sector bezig bent met levende organismen, hebben plaagdieren meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De problemen die daarbij kunnen ontstaan, zullen snel in verband staan met uw producten. Derhalve heeft plaagdierbestrijding in uw sector een hoge prioriteit.

Vink ongediertepreventie werkt alleen met ervaren, professionele en gespecialiseerde medewerkers en is werkzaam in onder andere de tuinbouw, varkensbedrijven, pluimveebedrijven, rundveebedrijven, nertsenfarmen.

De bestrijding van de zwarte rat vraagt een gespecialiseerde aanpak. Vink ongediertebestrijding is op dit gebied zeer ervaren en gespecialiseerd!

Ook indien u de ongediertebestrijding al onder controle hebt, kunnen wij zorgen voor een vrijblijvende grondige inspectie om te kijken hoe effectief uw ongediertebestrijding is op dit moment en wat een goede plan van aanpak is om het niveau van  ongediertepreventie te behouden of te verbeteren.

De teksten en de foto's op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met Vink Ongediertepreventie of met de webmaster.