Uit de praktijk

In mijn huis zitten plotseling allemaal blauwe en groene vliegen, hoe komt dat?

Het gaat hier waarschijnlijk om de blauwe- of groene vleesvlieg, welke leeft van kadavers. 

Ergens zal er een kadaver van b.v. een muis liggen en daarop zullen maden zitten van de vliegen die op dit kadaver afkomen.  De maden zijn aan het verpoppen naar vliegen.

Wat te doen:
Indien mogelijk het kadaver zoeken en opruimen. De vliegen met een stofzuiger wegvangen.
Het probleem is dan opgelost

De teksten en de foto's op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met Vink Ongediertepreventie of met de webmaster.