Vogelwering en Vogelbestrijding

Heeft u last van duiven, meeuwen, kauwen of andere vogels?
Zorgen hun uitwerpselen voor vervuiling en hinder?

Dit is niet alleen vervelend en vies, maar ook gevaarlijk. De uitwerpselen kunnen ziektes en parasieten verspreiden. Verder is dit natuurlijk ook schadelijk voor gebouwen.

En vergeet niet dat vogelnesten kunnen zorgen voor verstoppingen van regenwaterafvoeren, maar ook broedplaatsen zijn voor tapijtkevers, vlooien, mijten, luizen en duiventeken.
Kortom een bedreiging voor de veiligheid en hygiëne van de samenleving en wellicht ook een vervelende en financiële last voor u.

Gelukkig hoeven we niet werkloos toe te zien. Wij kunnen u professioneel helpen om doeltreffend de vogels te weren en indien nodig te bestrijden. Neem voor meer informatie contactmet ons op.

De teksten en de foto's op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met Vink Ongediertepreventie of met de webmaster.