Samenwerking

Doordat de Fa. Mertens uit Horst een toenemende behoefte binnen de agrarische wereld signaleerde aan professionele en effectieve plaagdierbestrijding, zijn wij in 2001 een samenwerkingsverband aangegaan met Mertens Horst om professionele ondersteuning te bieden.
Wij denken met de agrarische klanten mee om een weringsadvies op te stellen en om plaagdierbestrijding zo effectief mogelijk uit te voeren.
Deze samenwerking geldt ook op het terrein van het inbrengen van formaline en/of van bestrijdingsmiddelen in tuinderskassen.
De Fa. Mertens kan u adviseren door te bepalen welke middelen het meest effectief zijn voor een bestrijding en wij kunnen de uitvoerende werkzaamheden voor u verrichten.

De teksten en de foto's op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met Vink Ongediertepreventie of met de webmaster.